praktijk den Eik

praktijk voor kinderpsychiatrie en -psychologie

Aanmelding

Ouders kunnen spontaan of na doorverwijzing aanmelden in onze praktijk. Een aanmelding dient door de ouders zelf te gebeuren, hulpverleners kunnen steeds contact opnemen met onze praktijk voor overleg. Men  kan  bij  ons  terecht  voor  verschillende  zorgen  en  vragen.  Emotionele  problemen, slaapproblemen, sociale problemen, problemen op school, gedragsproblemen, zorgen omtrent de ontwikkeling of opvoedingsvragen kunnen allen een reden tot consultatie zijn. Een aanmelding gebeurt steeds telefonisch. Hiervoor kan u gebruik maken van onze telefoonmomentjes:
Dr. Ellen Verguts: 0494/32.60.68: di 12u30-13u en vrij 9u-9u30

Ouders en kind worden uitgenodigd op een eerste gesprek (= een intakegesprek) waarbij de vragen en  zorgen  worden  besproken.  Tijdens  dit  gesprek  wordt  een  eerste  inschatting gemaakt  en  wordt advies  gegeven  over  het  verder  te  volgen  traject.  Diagnostisch  onderzoek,  therapie,  overleg  met school  of  anderen,..  behoren  tot  de  mogelijke geadviseerde  trajecten  binnen  den  Eik.  Verdere consulten in den Eik kunnen zowel bij de psychologe als de arts zijn. Als  een  bepaalde  vraag/zorg  niet  binnen  den  Eik  kan worden  verzorgd,  verwijzen  we  u naar  het correcte centrum. Omdat het voor ouders en andere hulpverleners niet altijd evident is om te weten welke   hulp   er   nodig   is   en   waar   ze   hiervoor   het   best   terecht   kunnen,   vinden   wij   deze doorverwijsfunctie ook zeer belangrijk.

Het intakegesprek wordt gepland bij de kinderpsychiater. Deze consultatie duurt 1u.
Bij  een  vraag  naar diagnostisch  onderzoek dient  u  bij de eerste afspraak bij de kinderpsychiater een verwijsbriefje te hebben  van  de  huisarts, kinderarts… met  de vraag naar ‘kinderpsychiatrisch onderzoek en advies’. Dit is belangrijk in verband met de terugbetaling van de consultatie.